SIMONA BENEŠOVÁ

PROFIL

Pracuji jako Transformation Director ve skupině BlueLink, dceřiné společnosti Air France a s nadšením se věnuji budoucnosti práce a organizací. Více než 20 let manažerských zkušeností v sektoru péče o zákazníky a sdílených služeb mě ubezpečilo, že největší hodnotou pro manažera je jeho tým. A tak s pokorou a velkou odpovědností přistupuji ke svému sebevzdělávání, snažím se jít příkladem a svým kolegům pomáhám v odkrývání jejich potenciálu. Mým krédem vždy bylo odvážně se pouštět do prozkoumávání nových možností a jsem připravena se podělit o zkušenosti s objevováním. A doufám, že budoucnost bude "HUMANLY DIGITAL".


WORKSHOP

"Kdo se změní, vyhraje aneb proč měnit roli manažera v organizacích"

Společně s Janem Slavíčkem 

V tradičních hierarchických strukturách tečou informace o situaci směrem nahoru a shora přichází nařízení k úpravám činností. Manažeři tok informací obvykle zprostředkovávají a garantují spuštění akce, kterou kompetentní nadřízený zvolí. Ve struktuře jsou ti, kdo myslí, a ti,kdo vykonávají. V organických organizacích probíhá změna role manažera jak při přenosu informace, tak při spouštění akce. Charakterově se proměňuje do "servant leadership" pozice, ve které manažer přebírá roli propojovatele, který chápe komplex firemního organismu nebo jeho části, a vytváří podmínky, aby mohla žádoucí akce proběhnout takřka samovolně. Ve struktuře "myslí a vykonávají" všichni. Jak u vás v organizaci probíhají změny? A proč vůbec je změna potřeba? Kde jsou největší překážky? Simona s Janem se na workshopu budou ptát na konkrétní příklady z vaší praxe a budu sdílet svoje zkušenosti z českých i nadnárodních firem.