RADEK MAJER

PROFIL

Na počátku devadesátých let jsem byl u zavedení internetu do českých zemí. Spolupodílel jsem se na rozvoji mezinárodních a národních telekomunikačních operátorů. Nabízel jsem své manažerské dovednosti v rozvoji služeb a krizového řízení v mnoha významných firmách. Avšak mé niterné přesvědčení v šíření humanity a filantropie mne nakonec dovedlo k pojmům jako štěstí v práci, holakracie, inovace managementu atp. Dnes jsem investorem, evangelizátorem nových směrů v řízení společností, svobody v práci, smysluplného podnikání a inovátorem konzervativních přístupů. Působím mimo jiné ve firmě TTC TELEPORT, kde nemáme nadřízené ani podřízené, kde všechny informace jsou otevřené a všem dostupné a kde lidé si svou výplatu rozdělují podle svých pravidel.


PŘEDNÁŠKA

Jak se řídí firma, která nemá podřízené ani nadřízené. Aneb management důvěry v praxi.

Budu hovořit o zavádění svobodných principů samořízení. Zaměřím se především na základní atributy, co je třeba splnit pro fungování otevřené firmy, na co je třeba dát si pozor a na co je důležité se připravit. Na příkladech z mé praxe ukážu, jak složité či lehké to je, a také co to přinese a co to odnese. Budu také sdílet své faily. Nosnou myšlenkou mého sdělení však bude fakt, že bez důvěry na obou stranách (management vs. zaměstnanci) samořízení není možné.