MARTIN ČERNOHORSKÝ

Můj život byl hodně spojen s hledáním svobody, podnikáním a sportem. Žil jsem kariéru vrcholového sportovce, jsem čtyřnásobný Ironman. Jako umožňovač a generální ředitel jsem 13 let budoval úspěšnou skupinu společností Etnetera na principech svobodné firmy. V pozici lídra i průvodce osobním rozvojem jsem pomáhal firmám i jednotlivcům hledat vizi a pravdivý smysl jejich existence. Posledních 5 let provádím skupiny putováním Saharskou pouští. Jsem obyčejný chlap. Táta tří dcer a dvou kluků. Investuji a podporuji projekt Janovické louky. Učím se skrze životní prožitky a zkušenosti.


PŘEDNÁŠKA

"Firma jako živá bytost"

Pokud pochopíme, že jsme součástí přírody, nikoli její konzumenti a pozorovatelé, začneme se chovat jinak. Pochopíme, že firma je, stejně jako každé lidské společenství, živou bytostí a to má své neměnné zákonitosti a moudrost. Začneme vést firmu moudře, v souladu se svými hodnotami a světem kolem nás...


WORKSHOP

"Poradní kruh: zdroj moudrosti"

Formou poradního kruhu - councilu budeme sdílet o tom, jak prožíváme firmu jako živou bytost. Zažijete pradávný způsob komunikace v kruhu, který je skvělým komunikačním nástrojem do každé firmy.