MAREK VICH

PROFIL

  Mým posláním je oživovat svět současných organizací a pomáhat lidem v nich k větší svobodě, odpovědnosti a naplnění. Mojí hlavní vášní je zavádění svobodných a participativních stylů managementu jako je samo-organizace a holakracie. Tyto přístupy aktivně využívám v mé každodenní práci, především ve společnostech Mindfulness Club z.s. a My Refresh s.r.o, které pomáhám spolu-vytvářet. Zároveň působím jako odborný asistent na katedře managementu FPH VŠE v Praze, kde vedle výuky managementu tyto přístupy vědecky zkoumám. Působím také jako lektor mindfulness (všímavosti) a společně s Janem Burianem jsem vytvořil a vědecky ověřil program Relational Mindfulness Training (RMT), který pomáhá lidem lépe zvládat výzvy v mezilidských vztazích v pracovním i osobním životě. Pravidelně pořádám kurzy pro širokou veřejnost, firmy (např. Microsoft, Google, TRASK, apod) i univerzity. Mezi mé hlavní zájmy patří meditace, jóga, četba, DJing a tanec.

  FACILITACE

  "Facilitace závěrečného sdílení ve dvojicích a v kruhu"

  Mojí roli bude provést nás všechny závěrečným sdílením svěžím, hravým a všímavým způsobem. Nejprve budeme sdílet se dvojicích dojmy z celého dne, poté budeme mít možnost vyjádřit hlavní myšlenky ve velkém kruhu všech účastníků akce. Mým cílem bude pomoci nám lépe se na sebe naladit ke konci programu a ukotvit hlavní myšlenky dne v celé skupině. Metoda sdílení bude inspirována praxemi programu Relational Mindfulness Training (RMT).


  WORKSHOP

  "Manažerský Stand-up" 

  Společně se Standou Hášou

  Manažerský stand-up má za cíl vnést do programu konference prostor, do kterého se můžete aktivně zapojit a tvořit ho. Po dopoledním sdílení možná budete mít chuť vnést do programu své téma a využít ostatní k tomu, aby vás podpořili a nabídli svůj názor. Jak to tedy funguje?

  1. vybereme 3 z vás, kteří mají chuť sdílet s ostatními aktuální výzvu ve své organizaci;
  2. budete 5 - 10 minut na sdílení své výzvy ostatním účastníkům;
  3. na sdílení bude navazovat diskuse, která bude mít za cíl přinést vám co nejvíce pohledů na to, jak tuto výzvu řešit.

  Celý stand-up bude facilitovaný z cílem maximálně využít náš společný čas.